Er gloort een nieuwe toekomst voor het voormalig Philips hoofdkantoor

VB Gebouw Eindhoven

Er gloort een nieuwe toekomst voor het voormalig Philips hoofdkantoor
Op 30 juni 2021 is de combinatie Ten Brinke en Bekke & Partners eigenaar geworden van het monumentale gebouw Vredeoord B (VB) aan de Boschdijk in Eindhoven. Ten Brinke en Bekke hebben de handen ineengeslagen om het markante gebouw en de omliggende gronden een nieuwe toekomstbestendige invulling te geven. Inmiddels zijn zij de samenwerking aangegaan met Eindhovense woningcorporatie Trudo, die eind 2021 een strook grond op het terrein van het VB-gebouw heeft gekocht van Ten Brinke en Bekke om daar in de toekomst huurwoningen te realiseren.

Transformatie en nieuwbouw
Het kantoorgebouw is met ruim 33.000 m² bruto vloeroppervlakte groot te noemen. Opnieuw gebruik als kantoorpand ligt echter niet voor de hand. Gedacht wordt aan bij voorbeeld transformatie naar wonen in combinatie met zorg en bijbehorende (commerciële) voorzieningen. De bedoeling is om het gebouw een centrale en sociale functie in het gebied te geven. Dat maakt Vredeoord nog aantrekkelijker voor al haar bewoners. Het perceel is ca. 3,5 hectare groot en biedt ruimte aan een aanzienlijk nieuwbouwprogramma, iets waar in Eindhoven bijzonder veel behoefte aan is. De verbouwing en de nieuwbouw zal met respect voor het monumentale pand plaatsvinden, ook al is veel van de oorspronkelijke laagbouw én de oude geveldelen bij een renovatie en verbouwing begin deze eeuw al verdwenen.

VB Gebouw Eindhoven