Herontwikkeling VB terrein te Eindhoven

van een leegstaand kantoor naar een nieuw woonpark!

Cultuurhistorie

Het oude Philips terrein is een waardevolle plek met een bijzonder Rijksmonument! Het gebouw en het omliggend terrein krijgen een nieuwe functie waar veel vraag naar is. Ze worden vernieuwd met zoveel mogelijk behoud van beleving, herstel van historisch karakter en toevoeging van hedendaagse wensen.

Groen

De tuinen rondom de Philips gebouwen van vroeger komen terug in de vorm van een nieuw woonpark, voor iedereen toegankelijk. De toekomstige gebouwen worden in een nieuw groen park geplaatst met veel ruimte voor bomen en vaste planten. Het wordt een fijne plek voor mens en dier!

Stads & divers wonen

Het terrein is groot en wordt zorgvuldig verdicht daar waar het stedenbouwkundig verantwoord is. We bouwen voor een veelzijdige mix van bewoners en gebruikers. Voor elk wat wils!

Samen leven

Er komen functies die omwonenden ook kunnen gebruiken. Er komt ruimte voor ontmoetingen in de openbare ruimte. Bewoners en omwonenden krijgen de kans om elkaar te leren kennen en voor elkaar klaar te staan. Samen wonen als goede buren!

Wilt u het gehele verslag en alle plannen van de VB inloopavond op uw gemak teruglezen? Klik op onderstaande download link.